قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

اطلاعات کلی
پرچم قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
 • نام انگلیسی: British Indian Ocean Territory
 • نام فارسی: قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
 • نام قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند به زبان خودشان: British Indian Ocean Territory
 • پایتخت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: Diego Garcia
 • کد تلفن قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 246
 • قاره: Africa
 • ناحیه: Eastern Africa
 • جمعیت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 3,000 نفر
 • مساحت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 60 مترمربع
 • ناحیه زمانی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: UTC+06:00
 • پسوند دامنه های قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: .io
 • کد Alpha 2 قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: IO
 • کد Alpha 3 قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: IOT

نقشه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

کشورهای همسایه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

کد نام علامت
USD United States dollar $

زبان رسمی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
 • کیان در 10 اردیبهشت 1400 2021-04-30 07:56:37
  مساحت را اشتباه نوشتین لطفاً اصلاح فرمایید.