درباره کشور قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند به همراه اطلاعات جامع

پرچم قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
 • نام انگلیسی: British Indian Ocean Territory
 • نام فارسی: قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
 • نام قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند به زبان خودشان: British Indian Ocean Territory
 • پایتخت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: Diego Garcia
 • کد تلفن قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 246
 • قاره: Africa
 • ناحیه: Eastern Africa
 • جمعیت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 3,000 نفر
 • نقشه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند:
 • مساحت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: 60 مترمربع
 • ناحیه زمانی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: UTC+06:00
 • کشورهای همسایه قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند:
  کد نام علامت
  USD United States dollar $
 • زبان رسمی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: .io
 • کد Alpha 2 قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: IO
 • کد Alpha 3 قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند: IOT

دیدگاه ها

 • کیان:
  مساحت را اشتباه نوشتین لطفاً اصلاح فرمایید.
  2 سال پیش2021-04-30 07:56:37

  پاسخ: سلام اطلاعات کشورها از سامانه آنلاین خارج از جدول یاب بارگذاری می شود و امکان ویرایش وجود ندارد.