درباره کشور سن پیر و میکلن به همراه اطلاعات جامع

پرچم سن پیر و میکلن
 • نام انگلیسی: Saint Pierre and Miquelon
 • نام فارسی: سن پیر و میکلن
 • نام سن پیر و میکلن به زبان خودشان: Saint-Pierre-et-Miquelon
 • پایتخت سن پیر و میکلن: Saint-Pierre
 • کد تلفن سن پیر و میکلن: 508
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Northern America
 • جمعیت سن پیر و میکلن: 6,069 نفر
 • نقشه سن پیر و میکلن:
 • مساحت سن پیر و میکلن: 242 مترمربع
 • ناحیه زمانی سن پیر و میکلن: UTC-03:00
 • کشورهای همسایه سن پیر و میکلن:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی سن پیر و میکلن:
  کد نام علامت
  EUR Euro
 • زبان رسمی سن پیر و میکلن:
  نام نام محلی
  French français
 • پسوند دامنه های سن پیر و میکلن: .pm
 • کد Alpha 2 سن پیر و میکلن: PM
 • کد Alpha 3 سن پیر و میکلن: SPM

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟