سن پیر و میکلن

اطلاعات کلی
پرچم سن پیر و میکلن
 • نام انگلیسی: Saint Pierre and Miquelon
 • نام فارسی: سن پیر و میکلن
 • نام سن پیر و میکلن به زبان خودشان: Saint-Pierre-et-Miquelon
 • پایتخت سن پیر و میکلن: Saint-Pierre
 • کد تلفن سن پیر و میکلن: 508
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Northern America
 • جمعیت سن پیر و میکلن: 6,069 نفر
 • مساحت سن پیر و میکلن: 242 مترمربع
 • ناحیه زمانی سن پیر و میکلن: UTC-03:00
 • پسوند دامنه های سن پیر و میکلن: .pm
 • کد Alpha 2 سن پیر و میکلن: PM
 • کد Alpha 3 سن پیر و میکلن: SPM

نقشه سن پیر و میکلن

کشورهای همسایه سن پیر و میکلن

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی سن پیر و میکلن

کد نام علامت
EUR Euro

زبان رسمی سن پیر و میکلن

نام نام محلی
French français
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟