ساموآی آمریکا

اطلاعات کلی
پرچم ساموآی آمریکا
 • نام انگلیسی: American Samoa
 • نام فارسی: ساموآی آمریکا
 • نام ساموآی آمریکا به زبان خودشان: American Samoa
 • پایتخت ساموآی آمریکا: Pago Pago
 • کد تلفن ساموآی آمریکا: 1684
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت ساموآی آمریکا: 57,100 نفر
 • مساحت ساموآی آمریکا: 199 مترمربع
 • ناحیه زمانی ساموآی آمریکا: UTC-11:00
 • پسوند دامنه های ساموآی آمریکا: .as
 • کد Alpha 2 ساموآی آمریکا: AS
 • کد Alpha 3 ساموآی آمریکا: ASM

نقشه ساموآی آمریکا

کشورهای همسایه ساموآی آمریکا

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی ساموآی آمریکا

کد نام علامت
USD United State Dollar $

زبان رسمی ساموآی آمریکا

نام نام محلی
English English
Samoan gagana fa'a Samoa
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟