جزایر ویرجین آمریکا

اطلاعات کلی
پرچم جزایر ویرجین آمریکا
 • نام انگلیسی: Virgin Islands (U.S.)
 • نام فارسی: جزایر ویرجین آمریکا
 • نام جزایر ویرجین آمریکا به زبان خودشان: Virgin Islands of the United States
 • پایتخت جزایر ویرجین آمریکا: Charlotte Amalie
 • کد تلفن جزایر ویرجین آمریکا: 1 340
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت جزایر ویرجین آمریکا: 114,743 نفر
 • مساحت جزایر ویرجین آمریکا: 346 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر ویرجین آمریکا: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های جزایر ویرجین آمریکا: .vi
 • کد Alpha 2 جزایر ویرجین آمریکا: VI
 • کد Alpha 3 جزایر ویرجین آمریکا: VIR

نقشه جزایر ویرجین آمریکا

کشورهای همسایه جزایر ویرجین آمریکا

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر ویرجین آمریکا

کد نام علامت
USD United States dollar $

زبان رسمی جزایر ویرجین آمریکا

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟