درباره کشور جزایر ماریانای شمالی به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزایر ماریانای شمالی
 • نام انگلیسی: Northern Mariana Islands
 • نام فارسی: جزایر ماریانای شمالی
 • نام جزایر ماریانای شمالی به زبان خودشان: Northern Mariana Islands
 • پایتخت جزایر ماریانای شمالی: Saipan
 • کد تلفن جزایر ماریانای شمالی: 1670
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت جزایر ماریانای شمالی: 56,940 نفر
 • نقشه جزایر ماریانای شمالی:
 • مساحت جزایر ماریانای شمالی: 464 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر ماریانای شمالی: UTC+10:00
 • کشورهای همسایه جزایر ماریانای شمالی:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزایر ماریانای شمالی:
  کد نام علامت
  USD United States dollar $
 • زبان رسمی جزایر ماریانای شمالی:
  نام نام محلی
  English English
  Chamorro Chamoru
 • پسوند دامنه های جزایر ماریانای شمالی: .mp
 • کد Alpha 2 جزایر ماریانای شمالی: MP
 • کد Alpha 3 جزایر ماریانای شمالی: MNP

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟