بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

اطلاعات کلی
پرچم بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
 • نام انگلیسی: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 • نام فارسی: بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
 • نام بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به زبان خودشان: United Kingdom
 • پایتخت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: London
 • کد تلفن بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 44
 • قاره: Europe
 • ناحیه: Northern Europe
 • جمعیت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 65,110,000 نفر
 • مساحت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: 242,900 مترمربع
 • ناحیه زمانی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: UTC-08:00،UTC-05:00،UTC-04:00،UTC-03:00،UTC-02:00،UTC،UTC+01:00،UTC+02:00،UTC+06:00
 • پسوند دامنه های بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: .uk
 • کد Alpha 2 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: GB
 • کد Alpha 3 بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی: GBR

نقشه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

کشورهای همسایه بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

پرچم نام
پرچم ایرلند ایرلند

واحد پول رسمی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

کد نام علامت
GBP British pound £

زبان رسمی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟