درباره کشور ایالات فدرال میکرونزی به همراه اطلاعات جامع

پرچم ایالات فدرال میکرونزی
 • نام انگلیسی: Micronesia (Federated States of)
 • نام فارسی: ایالات فدرال میکرونزی
 • نام ایالات فدرال میکرونزی به زبان خودشان: Micronesia
 • پایتخت ایالات فدرال میکرونزی: Palikir
 • کد تلفن ایالات فدرال میکرونزی: 691
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت ایالات فدرال میکرونزی: 102,800 نفر
 • نقشه ایالات فدرال میکرونزی:
 • مساحت ایالات فدرال میکرونزی: 702 مترمربع
 • ناحیه زمانی ایالات فدرال میکرونزی: UTC+10:00،UTC+11
 • کشورهای همسایه ایالات فدرال میکرونزی:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی ایالات فدرال میکرونزی:
  کد نام علامت
  [D] $
  USD United States dollar $
 • زبان رسمی ایالات فدرال میکرونزی:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های ایالات فدرال میکرونزی: .fm
 • کد Alpha 2 ایالات فدرال میکرونزی: FM
 • کد Alpha 3 ایالات فدرال میکرونزی: FSM

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟