آفریقای جنوبی

اطلاعات کلی
پرچم آفریقای جنوبی
 • نام انگلیسی: South Africa
 • نام فارسی: آفریقای جنوبی
 • نام آفریقای جنوبی به زبان خودشان: South Africa
 • پایتخت آفریقای جنوبی: Pretoria
 • کد تلفن آفریقای جنوبی: 27
 • قاره: Africa
 • ناحیه: Southern Africa
 • جمعیت آفریقای جنوبی: 55,653,654 نفر
 • مساحت آفریقای جنوبی: 1,221,037 مترمربع
 • ناحیه زمانی آفریقای جنوبی: UTC+02:00
 • پسوند دامنه های آفریقای جنوبی: .za
 • کد Alpha 2 آفریقای جنوبی: ZA
 • کد Alpha 3 آفریقای جنوبی: ZAF

نقشه آفریقای جنوبی

کشورهای همسایه آفریقای جنوبی

واحد پول رسمی آفریقای جنوبی

کد نام علامت
ZAR South African rand R

زبان رسمی آفریقای جنوبی

نام نام محلی
Afrikaans Afrikaans
English English
Southern Ndebele isiNdebele
Southern Sotho Sesotho
Swati SiSwati
Tswana Setswana
Tsonga Xitsonga
Venda Tshivenḓa
Xhosa isiXhosa
Zulu isiZulu
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟