تبدیل تاریخ

ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت جدول یاب امکان تبدیل تاریخ های شمسی ، میلادی و قمری به یکدیگر را فراهم آورده است. جهت استفاده از این قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ را ازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید. گزینه هایی که برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری
تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمری
تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی
با انتخاب هریک از موارد فوق، بخش مربوطه فعال گردیده و با واردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و کلیک گزینه "تبدیل تاریخ" محاسبه انجام می شود.
مبدل تاریخ آنلاین شمسی، میلادی و قمری را می توان در مواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن و یا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته، آینده و .... بدون هیچ گونه محدودیت استفاده نمود.

اشتراک گذاری