واژه پیشنهادی

در این قسمت می توانید برای واژه های بانک های مختلف جدول یاب پیشنهاد دهید و یا اگر واژه ای و عبارتی در منابع جدول یاب نبود واژه جدید هم برایمان بفرستید. در اسرع وقت کارشناسان جدول یاب آن را بررسی و در صورت صحیح بودن با نام خودتان در بانک جدول یاب ثبت خواهد شد.
آخرین واژه های پیشنهادی کاربران
واژه تاریخ وضعیت
مشتری‌ فروشگاه‌ 03 آذر 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
فلز مغناطیسی 03 آذر 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
فیلمی از احمد امینی 01 آذر 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
یک نوع قند موجود در خون 30 آبان 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
باروری 29 آبان 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
کاخی در اصفهان 26 آبان 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
کاناورال 26 آبان 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
شهری در بنگلادش 23 آبان 1402 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
مشرق زمین « خاوران » 19 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
فناوری الکترونیکی دریافت، ضبط، پردازش، ذخیره، انتقال و بازسازی تصاویر نامتحرک است که صحنه‌های متحرک را نمایش می‌دهد 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
از خوشنویسان خوشنام و متوفای کرمانشاه 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
بازیگر کرمانشاهی نقش عمو کاووس در سریال نون . خ به کارگردانی سعیدآقاخانی 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
از اساتید مسلم هنر خوشنویسی در استان کرمانشاه 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
پژوهشگر کرمانشاهی در حوزه مردم شناسی 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
از نام های مستعار علی¬اشرف درویشیان 18 فروردین 1401 ثبت در بانک اطلاعاتی سایت
اشتراک گذاری