معنی کاشان در فرهنگ فارسی

کاشان

کاشان

 • ... کاشان -... نور علی شیبانی و شاعر پُر احساس و مبلغ مضطهر جناب میرزا ماشاء اله لقائی و شاعر شهیر جناب میرزا علی محمد ادیب بیضائی و مبلغ فاضل و جانفشان امرالله جناب میرزا حسن نوش آبادی و جناب آقا یهودا اسرائیلی پدر جناب میرزا الیاس میثاقیه که بنام "عبدالمیثاق" از یراعه مرکز میثاق مفتخر گردید و جناب میرزا یعقوب متحده آخرین شهید شیدائی عهد عهد و برادرشان جناب خواجه ربیع و جناب میرزا ریحان ریحانی و جناب میرزا محمود فروغی و شهید مجید جناب دکتر سلیمان برجیس و بزرگوارانی دیگر که اسماء و احوالشان در تاریخ امر مسطور است

 • کاشان، شهری است قدیمی در شمال شرقی اصفهان که از بدو ظهور جمال رحمنَ‏ مؤمنینی مخلص و جانفشان و دلباخته یوسف یزدان از آن شهر ایمان برخاسته اند که از آن جمله اند جناب میرزا جانی پَرْپای کاشانی از اوّلین مؤمنین عهد اعلی که در واقعه رمی شاه در سیاه چال مسجون و بموهبت شهادت کبری فی سبیل الله فائز شدند و دیگر جناب حاج محمد اسمعیل ذبیح برادر تنی حاج میرزا جانی و جناب فاضل شیخ شهید مازگانی و جناب حاج محمدرضای کاشانی شهید و از متأخرین جناب میرزا علی اکبر نطقی و جناب میرزا محمدعلی منزوی و جناب میرزا محمد آزردگان و شاعر شیرین بیان جناب نورعلی شیبانی و شاعر پُر احساس و مبلغ مُضطهد جناب میرزا ماشاءالله لقائی و شاعر شهیر جناب میرزا علی محمد ادیب بیضائی و مبلغ فاضل و جانفشان امرالله جناب میرزا حسن نوش آبادی و جناب آقا یهودا اسرائیلی پدر جناب مبرزا الیاس میثاقیه که بنام " عبدالمیثاق" از یرائه مرکز میثاق مفتخر گردید و جناب میرزا یعقوب متحده آخرین شهید شیدائی عهدِ عهد و برادرشان جناب خواجه ربیع و جناب میرزا ریحان ریحانی و جناب میرزا محمود فروغی و شهید مجید جناب دکتر سلیمان برجیس و بزرگوارانی دیگر که اَسْماء و احوالشان در تاریخ امر مسطور است،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کاشان در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • کاشان (لغت نامه دهخدا): کاشان. (اِ) کاشانه. خانه:
  بسته پیشت کمر دوپیکروار
  بت مشکوی و لعبت کاشان.
  مسعودسعد.
  || منزل زمستانی. (ناظم الاطباء).
 • کاشان (فرهنگ عمید): =کاشانه
 • کاشان (حل جدول): شهر باغ فین
 • کاشان (فرهنگ فارسی هوشیار): (اسم) خانه کاشانه: } بسته پیشت کمر دو پیکر وار بت مشکوی و لعبت کاشان. { (مسعود سعد)