معنی نوال در فرهنگ فارسی

نوال

نوال

 • نَوال، غیر از معانی مصدری، عطا، بهره، نصیب، صواب و صحیح، شایسته،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نوال در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • نوال (فرهنگ معین): (نَ) [ع.] (اِ.) دهش، بخشش.
 • نوال (نام های ایرانی): دخترانه، عطا، بخشش، بهره، نصیب
 • نوال (لغت نامه دهخدا): نوال. [ن َ] (ع اِ) عطا. (غیاث اللغات) (آنندراج) (دهار) (منتهی الارب). بخشش. (غیاث اللغات). دهش. (منتهی الارب) (آنندراج):
  زایر ز بس نوال کز او یابد و صلت
  گوید مگر چو من نرسید اندر این دیار.
  فرخی.
  ستوده ای به کمال و ستوده ای به خصال
  ستوده ای به نوال و ستوده ای به سیَر.
  فرخی.
  ا ...ادامه مطلب...
 • نوال (فرهنگ عمید): عطا،
  (اسم) بهره، نصیب،
 • نوال (حل جدول): عطا و بخشش
 • نوال (مترادف و متضاد زبان فارسی): بهره، دهش، عطا، نصیب
 • نوال (فرهنگ فارسی هوشیار): بخشش، عطا، دهش