معنی جنجال در فرهنگ عامیانه

جنجال

جنجال

  • شلوغ و مرافعه و داد و بیداد را گویند و اشخاص تند را نیز گویند که مدام داد و فریاد راه می اندازند مثلا گویند سید جنجال رسید و جنجال راه انداخت و یا جنجال بلند شد.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی جنجال در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • جنجال (فرهنگ معین): شور و غوغا، داد و فریاد، بحث و مجادله شدید همراه با شایعات. [خوانش: (جَ یا جِ) (اِ.)]
  • جنجال‌ (فارسی به انگلیسی): Battle Royal Pl Battles Royal, Brouhaha, Carry-On, Commotion, Cram, Furor, Fuss, Hullabaloo, Hurly-Burly, Jangle, Kerfuffle, Noise, Noisiness, Pandemonium, Racket, Rambunctiousness, Row, Rowdiness, Tumult, Turmoil, Uproar, Whirl
  • جنجال (فارسی به عربی): اضطراب، شجار
  • جنجال (فرهنگ عمید): آشوب و ازدحام،
    فریاد و همهمه، شوروغوغا،
  • جنجال (حل جدول): هیاهو
  • جنجال (مترادف و متضاد زبان فارسی): ازدحام، سروصدا، غوغا، فتنه، همهمه، هنگامه، هیاهو
  • جنجال (فرهنگ فارسی هوشیار): آواز، سر و صدا، هیاهو