ارث به فارسی | دیکشنری عربی

ارث
  • میراث , ترکه , ارثی که بنا بوصیت رسیده , دارایی منقولی که بارث رسیده باشد

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر