معنی زامیاد در فرهنگ عمید

زامیاد

زامیاد

  • روز بیست‌وهشتم از هر ماه خورشیدی: چون روز زامیاد نیاری ز می تو یاد؟ / زیرا که خوش‌تر آید می روز زامیاد (مسعودسعد: مجمع‌الفرس: زامیاد)،

    در آیین زردشتی، فرشتۀ موکل بر زمین،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی زامیاد در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • زامیاد (فرهنگ معین): نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی، در آیین زردشتی، ایزد موکل بر زمین. [خوانش: [په.] (اِ.)]
  • زامیاد (نام های ایرانی): پسرانه، رامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
  • زامیاد (لغت نامه دهخدا): زامیاد. [زام ْ] (اِخ) فرشته ای است که مصالح و تدبیر امور روز زامیاد (28 از هر ماه شمسی) به او تعلق دارد. گویند در این روز درخت نشاندن و تخم کاشتن و عمارت کردن بغایت خوب است. (برهان قاطع). نام فرشته ٔ موکل بر تدبیر امور آن روز (روز زامیاد) و گویند به محافظت حوران بهشتی نیز مأمور است. (آنندراج).نام سروشی است که بمحافظت ...ادامه مطلب...
  • زامیاد (حل جدول): فرشته مول بر زمین
  • زامیاد (فرهنگ فارسی هوشیار): روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی.