معنی اشتها در فرهنگ عمید

اشتها

اشتها

  • میل به غذا داشتن، آرزوی طعام،

    [قدیمی] خواستن چیزی، آرزو داشتن، آرزوی چیزی کردن،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی اشتها در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • اشتها (فارسی به انگلیسی): Appetency, Appetite, Hunger, Stomach
  • اشتها (فارسی به عربی): شهیه، مذاق، معده
  • اشتها‬ (فارسی به ترکی): iştah
  • اشتها (حل جدول): میل
  • اشتها (فرهنگ فارسی هوشیار): چیزی خواستن وآرزوی آن کردن ودوست داشتن آنرا، اشتها داشتن، رغبت به غذا داشتن
  • اشتها (فارسی به ایتالیایی): appetito
  • اشتها (فارسی به آلمانی): Appetit, Magen (m)