سورینام

اطلاعات کلی
پرچم سورینام
 • نام انگلیسی: Suriname
 • نام فارسی: سورینام
 • نام سورینام به زبان خودشان: Suriname
 • پایتخت سورینام: Paramaribo
 • کد تلفن سورینام: 597
 • قاره: Americas
 • ناحیه: South America
 • جمعیت سورینام: 541,638 نفر
 • مساحت سورینام: 163,820 مترمربع
 • ناحیه زمانی سورینام: UTC-03:00
 • پسوند دامنه های سورینام: .sr
 • کد Alpha 2 سورینام: SR
 • کد Alpha 3 سورینام: SUR

نقشه سورینام

کشورهای همسایه سورینام

واحد پول رسمی سورینام

کد نام علامت
SRD Surinamese dollar $

زبان رسمی سورینام

نام نام محلی
Dutch Nederlands
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟