سریر مقدس

اطلاعات کلی
پرچم سریر مقدس
 • نام انگلیسی: Holy See
 • نام فارسی: سریر مقدس
 • نام سریر مقدس به زبان خودشان: Sancta Sedes
 • پایتخت سریر مقدس: Rome
 • کد تلفن سریر مقدس: 379
 • قاره: Europe
 • ناحیه: Southern Europe
 • جمعیت سریر مقدس: 451 نفر
 • مساحت سریر مقدس: 0 مترمربع
 • ناحیه زمانی سریر مقدس: UTC+01:00
 • پسوند دامنه های سریر مقدس: .va
 • کد Alpha 2 سریر مقدس: VA
 • کد Alpha 3 سریر مقدس: VAT

نقشه سریر مقدس

کشورهای همسایه سریر مقدس

پرچم نام
پرچم ایتالیا ایتالیا

واحد پول رسمی سریر مقدس

کد نام علامت
EUR Euro

زبان رسمی سریر مقدس

نام نام محلی
Latin latine
Italian Italiano
French français
German Deutsch
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟