درباره کشور مایوت به همراه اطلاعات جامع

پرچم مایوت
 • نام انگلیسی: Montserrat
 • نام فارسی: مایوت
 • نام مایوت به زبان خودشان: Montserrat
 • پایتخت مایوت: Plymouth
 • کد تلفن مایوت: 1664
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت مایوت: 4,922 نفر
 • نقشه مایوت:
 • مساحت مایوت: 102 مترمربع
 • ناحیه زمانی مایوت: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه مایوت:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی مایوت:
  کد نام علامت
  XCD East Caribbean dollar $
 • زبان رسمی مایوت:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های مایوت: .ms
 • کد Alpha 2 مایوت: MS
 • کد Alpha 3 مایوت: MSR

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟