مایوت

اطلاعات کلی
پرچم مایوت
 • نام انگلیسی: Montserrat
 • نام فارسی: مایوت
 • نام مایوت به زبان خودشان: Montserrat
 • پایتخت مایوت: Plymouth
 • کد تلفن مایوت: 1664
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت مایوت: 4,922 نفر
 • مساحت مایوت: 102 مترمربع
 • ناحیه زمانی مایوت: UTC-04:00
 • پسوند دامنه های مایوت: .ms
 • کد Alpha 2 مایوت: MS
 • کد Alpha 3 مایوت: MSR

نقشه مایوت

کشورهای همسایه مایوت

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی مایوت

کد نام علامت
XCD East Caribbean dollar $

زبان رسمی مایوت

نام نام محلی
English English
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟