درباره کشور کیریباتی به همراه اطلاعات جامع

پرچم کیریباتی
 • نام انگلیسی: Kiribati
 • نام فارسی: کیریباتی
 • نام کیریباتی به زبان خودشان: Kiribati
 • پایتخت کیریباتی: South Tarawa
 • کد تلفن کیریباتی: 686
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت کیریباتی: 113,400 نفر
 • نقشه کیریباتی:
 • مساحت کیریباتی: 811 مترمربع
 • ناحیه زمانی کیریباتی: UTC+12:00،UTC+13:00،UTC+14:00
 • کشورهای همسایه کیریباتی:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی کیریباتی:
  کد نام علامت
  AUD Australian dollar $
  (none) Kiribati dollar $
 • زبان رسمی کیریباتی:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های کیریباتی: .ki
 • کد Alpha 2 کیریباتی: KI
 • کد Alpha 3 کیریباتی: KIR

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟