درباره کشور کوراسائو به همراه اطلاعات جامع

پرچم کوراسائو
 • نام انگلیسی: Curaçao
 • نام فارسی: کوراسائو
 • نام کوراسائو به زبان خودشان: Curaçao
 • پایتخت کوراسائو: Willemstad
 • کد تلفن کوراسائو: 599
 • قاره: Americas
 • ناحیه: Caribbean
 • جمعیت کوراسائو: 154,843 نفر
 • نقشه کوراسائو:
 • مساحت کوراسائو: 444 مترمربع
 • ناحیه زمانی کوراسائو: UTC-04:00
 • کشورهای همسایه کوراسائو:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی کوراسائو:
  کد نام علامت
  ANG Netherlands Antillean guilder ƒ
 • زبان رسمی کوراسائو:
  نام نام محلی
  Dutch Nederlands
  (Eastern) Punjabi ਪੰਜਾਬੀ
  English English
 • پسوند دامنه های کوراسائو: .cw
 • کد Alpha 2 کوراسائو: CW
 • کد Alpha 3 کوراسائو: CUW

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟