درباره کشور جزایر مارشال به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزایر مارشال
 • نام انگلیسی: Marshall Islands
 • نام فارسی: جزایر مارشال
 • نام جزایر مارشال به زبان خودشان: M̧ajeļ
 • پایتخت جزایر مارشال: Majuro
 • کد تلفن جزایر مارشال: 692
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت جزایر مارشال: 54,880 نفر
 • نقشه جزایر مارشال:
 • مساحت جزایر مارشال: 181 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر مارشال: UTC+12:00
 • کشورهای همسایه جزایر مارشال:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزایر مارشال:
  کد نام علامت
  USD United States dollar $
 • زبان رسمی جزایر مارشال:
  نام نام محلی
  English English
  Marshallese Kajin M̧ajeļ
 • پسوند دامنه های جزایر مارشال: .mh
 • کد Alpha 2 جزایر مارشال: MH
 • کد Alpha 3 جزایر مارشال: MHL

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟