جزایر مارشال

اطلاعات کلی
پرچم جزایر مارشال
 • نام انگلیسی: Marshall Islands
 • نام فارسی: جزایر مارشال
 • نام جزایر مارشال به زبان خودشان: M̧ajeļ
 • پایتخت جزایر مارشال: Majuro
 • کد تلفن جزایر مارشال: 692
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Micronesia
 • جمعیت جزایر مارشال: 54,880 نفر
 • مساحت جزایر مارشال: 181 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزایر مارشال: UTC+12:00
 • پسوند دامنه های جزایر مارشال: .mh
 • کد Alpha 2 جزایر مارشال: MH
 • کد Alpha 3 جزایر مارشال: MHL

نقشه جزایر مارشال

کشورهای همسایه جزایر مارشال

پرچم نام
همسایه ندارد

واحد پول رسمی جزایر مارشال

کد نام علامت
USD United States dollar $

زبان رسمی جزایر مارشال

نام نام محلی
English English
Marshallese Kajin M̧ajeļ
اشتراک گذاری
انتقادات و دیدگاه ها
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟