درباره کشور توکلائو به همراه اطلاعات جامع

پرچم توکلائو
 • نام انگلیسی: Tokelau
 • نام فارسی: توکلائو
 • نام توکلائو به زبان خودشان: Tokelau
 • پایتخت توکلائو: Fakaofo
 • کد تلفن توکلائو: 690
 • قاره: Oceania
 • ناحیه: Polynesia
 • جمعیت توکلائو: 1,411 نفر
 • نقشه توکلائو:
 • مساحت توکلائو: 12 مترمربع
 • ناحیه زمانی توکلائو: UTC+13:00
 • کشورهای همسایه توکلائو:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی توکلائو:
  کد نام علامت
  NZD New Zealand dollar $
 • زبان رسمی توکلائو:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های توکلائو: .tk
 • کد Alpha 2 توکلائو: TK
 • کد Alpha 3 توکلائو: TKL

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟