معنی سرگشته شدن

سرگشته شدن
معادل ابجد

سرگشته شدن در معادل ابجد

سرگشته شدن
  • 1339
حل جدول

سرگشته شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

سرگشته شدن در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

سرگشته شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید