معنی با ایمان

با ایمان
معادل ابجد

با ایمان در معادل ابجد

با ایمان
  • 105
حل جدول

با ایمان در حل جدول

  • مومن
  • معتمد، باوفا، پایدار، مومن
  • مومن، معتقد
  • مومن، پرهیزگار، متدین، پارسا
فارسی به انگلیسی

با ایمان در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

با ایمان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

با ایمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • گرویده باورمند (صفت) آنکه ایمان دارد مو ء من با عقیده مقابل بی ایمان. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

با ایمان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید