دیالوگ در حل جدول

دیالوگ

دیالوگ

  • مکالمه

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی دیالوگ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • دیالوگ (فرهنگ معین): مکالمه، گفت و گوی دو جانبه، اثر ادبی که به صورت گفت و گو ارائه شود،
  • دیالوگ (لغت نامه دهخدا): دیالوگ. [ل ُ] (فرانسوی، اِ) (کلمه ٔ فرانسوی مأخوذ از یونانی بمعنی گفتگو) سخنانیکه میان شخصیتهای یک نمایشنامه رد و بدل میشود. مهمترین بخش یک نمایش است. بنابر این فن دیالوگ نویسی را میتوان اساس کار درام نویسی دانست شخصیتهای هر درامی از طریق دیالوگ نموده میشوند و پرورش مییابند و اتفاقات خارج از صحنه به وسیله ٔ دیالوگ بتم ...ادامه مطلب...
  • دیالوگ (فرهنگ عمید): (ادبی، سینما، تئاتر) گفتگویی که میان اشخاص یک داستان، نمایشنامه یا فیلم صورت می‌گیرد،
    گفتگو در مورد مسائل فرهنگی، اجتماعی و مانند آن،
  • دیالوگ (فرهنگ فارسی هوشیار): سخنانی که میان شخصیت های یک نمایشنامه رد و بدل میشود، مهمترین بخش یک نمایشنامه است