اپ موبایل

جدول ياب علاوه بر سايت، اپليكيشن موبايلي خود را هم طراحي و راه اندازي كرده است. اين اپليكيشن با تكيه بر بانك هاي اطلاعاتي گسترده خود از واژه نامه هاي مختلف، نزديك به يك ميليون لغت و عبارت را در خود جاي داده است. با نصب اين اپليكيشن، به راحتي خواهيد توانست معاني لغات و واژه هاي درخواستي خود را بيابيد. ضمنا بانك اطلاعات جدولي كه در داخل نرم افزار تعبيه شده بهترين راهنماي شما براي حل جداول مختلف خواهد بود.