معنی کودن در دهخدا

کودن

کودن

 • کودن. [ک َ دَ] (ع ص، اِ) اسب هجین غیراصیل. کَودَنی ّ. (منتهی الارب). اسب فرومایه ٔ غیراصیل. ج، کَوادِن. (از اقرب الموارد). اسب پیر کندرو پالانی کمراه. (برهان). یابو و اسب تاتاری واسب هجین. (ناظم الاطباء). ستور (اسب و استر) غیراصیل و کندرو و پالانی. (فرهنگ فارسی معین):

  قابل تکلیف شرعی تا خرد با توست از آنک

  چاره نبود اسب کودن را ز پالان داشتن.

  سنائی.

  اسب کودن به غزو نیست روان

  ورنه چون خر نداردی پالان.

  سنائی.

  جنسی نماند پس من و رندان ز بهر راه

  چون رخش نیست پای به کودن درآورم.

  خاقانی.

  معلوم شود که اگرچه کودن پارسیم حرون است مرکب تازیم خوشرو است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1تهران ص 17).

  || پیل. || استر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || ستور پالانی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || کمینه و دون و کم عقل و نادان و کندفهم و کج طبعو بی ادراک را گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). گول. کندفهم. (فرهنگ فارسی معین). بلید. سخت بلید. کند.دیریاب. کورذهن. دیرفهم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):

  زین پایگه زوال هر روزی

  سر برنکند ز مستی آن کودن.

  ناصرخسرو.

  کودن و خوار و خسیس است جهان خس

  زآن نسازد همه جز با خس و با کودن.

  ناصرخسرو.

  گو نبود آنکه دن پرستد هرگز

  دن که پرستد مگر که جاهل و کودن.

  ناصرخسرو.

  صدرا ترا به قوت جاه تو خاطری است

  کاندر ادای فکرت او برق کودن است.

  انوری.

  شاگرد تو من باشم گر کودن اگر بوزم

  تا زآن لب خندانت یک خنده بیاموزم.

  مولوی.

  یکی را از وزراء پسری کودن بود. (گلستان سعدی).

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی کودن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • کودن (فرهنگ معین): (~.) [ع.] (اِ.) قاطر، فیل.
 • کودن‌ (فارسی به انگلیسی): Brainless, Bumpkin, Dense, Dimwitted, Dolt, Doltish, Dull, Feebleminded, Moron, Half-Wit, Imbecile, Moronic, Nincompoop, Ninny, Purblind, Retard, Stupid, Unintelligent, Witless
 • کودن (فارسی به عربی): اهانه، بطیی، خلفیا، عروه، ممل
 • کودن (فرهنگ عمید): کندفهم، کم‌عقل، احمق،
  [قدیمی، مجاز] تنبل،
  [قدیمی] یابو،
  [قدیمی] اسب کندرو،
  [قدیمی] فیل،
 • کودن‬ (فارسی به ترکی): geri zekâlı, hırbo, anadavllı
 • کودن (حل جدول): احمق، دند
 • کودن (مترادف و متضاد زبان فارسی): ابله، احمق، بلید، بی‌شعور، بی‌عقل، بی‌وقوف، پخمه، خر، خرفت، دنگل، ساده‌لوح، کانا، کم‌هوش، کندذهن، نادان، ناقص‌العقل،
  (متضاد) هوشمند
 • کودن (فرهنگ فارسی هوشیار): کند فهم، کور ذهن، دیریاب، نادان، کج طبع، کم عقل
 • کودن (فارسی به ایتالیایی): scemo
 • کودن (فارسی به آلمانی): Langsam, Träge, Ungeeignet, Untauglich [adjective], Rueckwaerts [adverb]