معنی اموات در دهخدا

اموات

اموات

  • اموات. [اَم ْ] (ع اِ) ج ِ میت. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مردگان. درگذشتگان: و تواتر دخلها و احیاء اموات بعدل متعلق است. (کلیله و دمنه).

    - اموات احمر؛ کنایه از مقتولان و شهیدان. (غیاث اللغات) (آنندراج). رجوع به میت شود.

    || ج ِ اَمَه. (ناظم الاطباء) (آنندراج). کنیزکان. (آنندراج). رجوع به اَمه شود.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی اموات در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • اموات (فرهنگ معین): (اَ) [ع.] (اِ.) جِ میُت، مردگان، درگذشتگان.
  • اموات (فرهنگ عمید): میت
  • اموات (حل جدول): درگذشتگان
  • اموات (فرهنگ فارسی هوشیار): جمع میت، مردگان، درگذشتگان
  • اموات (فرهنگ فارسی آزاد): اَمْوات، مردگان (مفرد: مَیِّت و مَیْت)،