درباره کشور جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد به همراه اطلاعات جامع

پرچم جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد
 • نام انگلیسی: Heard Island and McDonald Islands
 • نام فارسی: جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد
 • نام جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد به زبان خودشان: Heard Island and McDonald Islands
 • پایتخت جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
 • کد تلفن جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
 • قاره:
 • ناحیه:
 • جمعیت جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: 0 نفر
 • نقشه جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
 • مساحت جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: 412 مترمربع
 • ناحیه زمانی جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: UTC+05:00
 • کشورهای همسایه جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
  پرچم نام
  همسایه ندارد
 • واحد پول رسمی جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
  کد نام علامت
  AUD Australian dollar $
 • زبان رسمی جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد:
  نام نام محلی
  English English
 • پسوند دامنه های جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: .hm
 • کد Alpha 2 جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: HM
 • کد Alpha 3 جزیره هرد و جزایر مک‌دونالد: HMD

دیدگاه ها

  تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است شاید دوست داشته باشید اولین دیدگاه را شما ثبت کنید؟