معنی میکرون در فرهنگ عمید

میکرون

میکرون

  • واحد اندازه‌گیری طول اشیای کوچک، برابر با یک‌هزارم ‌میلی‌متر،

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی میکرون در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • میکرون (فرهنگ معین): (رُ) [فر.] (اِ.) واحد طول برابر یک میلیونم متر.
  • میکرون‌ (فارسی به انگلیسی): Micron
  • میکرون (لغت نامه دهخدا): میکرون. [رُ] (فرانسوی، اِ) واحد اندازه گیری قطر سلولها و میکربها و دیگر ذرات ذره بینی.
  • میکرون (حل جدول): یک هزارم میلیمتر
  • میکرون (فرهنگ فارسی هوشیار): یک هزارم میلی متر